دسته بندی های ارشیو: مقالات فنی

استفاده از بی کربنات سدیم ( جوش شیرین ) در جیره های غذایی

استفاده از بی کربنات سدیم ( جوش شیرین ) در جیره های غذایی نیمچه های گوشتی و رابطه آن با کوکسیدیوز و آنتی کوکسیدیال های گروه آینوفور جوش شیرین هم اکنون در مرغداریهای گوشتی اکثر کشورها به مصرف میرسد و مقدار مؤثر آن ۲ تا ۳ کیلوگرم در یک تن دان میباشد. کاربرد جوش شیرین در دامداری و مرغداری   […]

ادامه مطلب